Montage


Montage- en installatiewerkzaamheden worden door de servicedienst van Geonwater BV uitgevoerd en begeleid. Vaak worden deze werkzaamheden uitgevoerd in samenwerking met partners op het gebied van kunststoftechniek, besturingstechniek, installatietechniek en montagetechnieken.

Ook werken wij graag samen met technisch personeel van onze klanten, wij hebben de ervaring dat de betrokkenheid een zeer positieve invloed heeft op het verloop van een project.

Inbedrijfstelling van installaties wordt altijd door Geonwater BV zelf uitgevoerd. Dit geldt tevens voor het instrueren en opleiden van de eindgebruiker(s).