Engineering


Water van een goede kwaliteit is een kostbare grondstof voor veel industrieën. De kwaliteit van een eindproduct hangt vaak nauw samen met de kwaliteit van de aangeboden grondstoffen. Wij maken het 'water op maat' voor uw bedrijf.
Geonwater BV heeft in de jaren vele projecten gerealiseerd. Van demiwater installaties voor de cleanrooms tot hergebruik van afvalstromen.

Het doel van alle waterbehandelingsprocessen is om de samenstelling van opgeloste en/of onopgeloste stoffen in het voedingswater te veranderen. De samenstelling dient zodanig te worden aangepast dat het water gebruikt kan worden voor een gedefinieerd doel. Geonwater BV adviseert, engineert en produceert deze oplossingen in directe samenwerking met de klant.

Geonwater BV levert u deze diensten op basis van het “one stop shopping” principe. Dit geeft u de mogelijkheid om uw resources elders te benutten.

Onze specialismen in de Industriële Waterbehandeling zijn:
• Advies
• Functioneel ontwerp
• Engineering
• Projectbegeleiding
• Opstart
• Nazorg en service