Sensoren


Met een sensor neemt een machine de omgeving waar of kan informatie verzameld worden waarmee in industrie en informatica processen bestuurd kunnen worden. De meeste sensoren zijn elektrisch of mechanisch uitgevoerd, softwarematige en 'virtuele' sensoren zijn ook mogelijk.

Sensoren die in waterbehandelingssystemen veelvuldig worden toegepast zijn o.a. flowsensoren, drukopnemers en niveausensoren. Het uitgangssignaal van een sensor kan een digitale- of analoge input genereren voor een besturing en/of regeling.

De keuze voor een type sensor hangt af van de te verzamelen informatie. Geonwater BV kan u hierin adviseren en stemt de keuze af op zowel de installatie als de vraag van de klant.