Zware metalen


Schadelijke of kostbare metalen in waterstromen zijn in de meeste gevallen ongewenst. Economische belangen of lozingseisen zijn hierbij een aanleiding om deze metalen uit een (afval) waterstroom te verwijderen.

Geonwater BV levert ionenwisselaars en systemen om metalen selectief uit (afval)waterstromen te kunnen verwijderen. Dit zijn maatwerkoplossingen die in overleg met de klant worden ontwikkeld.

Toepassing voor deze ionenwisselaars zijn onder andere: terugwinnen van kostbare metalen in bijvoorbeeld halfgeleider industrie, bodemsanering en afvalwater van galvanische bewerkingen.