Specials


Ionenwisselaars zijn beschikbaar voor een groot scala aan toepassingen voor drinkwater, proceswater en afvalwater. Maar ook voor het zuivere van andere vloeistoffen of oplossingen worden ionenwisselaars toegepast.

Geonwater BV kan u, vaak in samenwerking met fabrikanten van ionenwisselaars, adviseren over de toepasbaarheid van ionenwisselaars in uw proces of toepassing. Wij beschikken daartoe over diverse pilotssystemen om ionenwisselaars op lab schaal of in een deelstroom te kunnen testen.

Voorbeelden van speciale toepassingen voor ionenwisselaars zijn: scavengers voor het verwijderen van kleur en reuk, ammoniumverwijdering, etc.