Decarbonatatie


Decarbonatatie is een gedeeltelijke demineralisatie van water. Deze techniek wordt toegepast bij de behandeling van water voor stoomketels, koelsystemen, proceswater, etc.

Wordt bij ontharding Calcium en Magnesium uitgewisseld tegen Natrium; bij decarbonatatie worden positieve ionen tegen waterstofionen of alle bicarbonaat- en carbonaationen tegen chloride-ionen uitgewisseld. Resultaat is dat calcium-carbonaat (kalk) niet meer kan neerslaan in de ketel omdat het bicarbonaat verwijderd is.
Indien een sterk zure harsmassa gekozen wordt, zullen alle positieve ionen worden uitgewisseld tegen H+, waarbij mineraalzuur ontstaat.

Is de harsmassa zwakzuur, dan zullen alleen de positieve ionen in verbinding met het zwakzure bicarbonaat worden uitgewisseld waardoor de huidige hardheid blijft bestaan.

Achter een (zure) decarbonatatie-installatie dient een uitdrijftoren te worden geplaatst om het ontstane koolstofdioxide te laten ontwijken. Hiertoe is een optimale menging met lucht noodzakelijk. Regeneratie vindt dan plaats met zoutzuur of zwavelzuur.