Ontmanganing grondwater


Mangaan verwijderen uit grondwater gebeurd op dezelfde wijze als bij ontijzering. Mangaan kan echter pas worden verwijderd nadat (bijna) alle ijzer verwijderd is. Het proces van mangaan verwijdering is complex en loopt via de vorming of toevoeging van een katalysator. De pH waarbij ontmanganing optreedt ligt hoger dan bij Fe. U moet dan denken aan waarden tussen pH 7 en 8.

Ontmanganing is altijd maatwerk. De samenstelling van het grondwater, de voorfiltratie en het pakket van eisen en wensen vormt de basis voor het ontwerp.