Ontijzering grondwater


Deze klassieke toepassing van filtratie wordt voorafgegaan door een biologische of chemische oxidatie van opgelost ijzer in het grondwater. In veel gevallen kan zowel oxidatie als filtratie in n filter worden gecombineerd. Tijdens het filtratieproces dat stroomt het geoxideerde water door een poreuze omgeving, het filtermedium. Dit houdt de deeltjes tegen die groter zijn dan de porin. Echter, naarmate de ijzerdeeltjes zich ophopen in het filter, verminderen de beschikbare openingen waardoor het water kan stromen. Dit verhoogt het drukverlies en vormt een steeds grotere blokkade. Wanneer het maximum drukverlies bereikt is, dient het filter daarom gereinigd te worden. Filters worden in vrijwel alle gevallen voorzien van volledig geautomatiseerde bedrijfs- en spoelfuncties.

Grondwater kan een lage zuurgraad hebben waardoor oxidatie traag of onvolledig is. In deze gevallen zal een vorm van neutralisatie worden toegepast. Hierbij worden minerale elementen (carbonaten en bicarbonaten) tijdens de filtratie in het water opgelost om zo een verhoging van de zuurgraad te bereiken.

Afhankelijk van het verbruik en de samenstelling van het grondwater kan ontijzering ook worden gerealiseerd met een ionenwisselaar. Hierbij wordt ontijzering zonder oxidatie tot stand gebracht.

Voor het ontwerp van een goede ontijzering is ervaring vereist, informeert u vrijblijvend naar de mogelijkheden voor uw applicatie.